main_up

 

    Różaniec Rodzin to inicjatwywa polegająca na modlitwie różańcowej rodziców w intencji dzieci, oparta na schemacie Żywego Różańca. To jedynie kilka minut dziennie poświęconych na modlitwę, aby dziecko miało opieką przez 24 godziny!

To wspaniała Boża ekonomia!

    Wystarczy zadeklarować się do odmawiania wyznaczonej dziesiątki różańca dzienne (Ojcze nasz, Zdrowaś Mario x10, Chwała Ojcu...).

 

Czy należy mówić dzieciom o tym fakcie modlitwy za nie?

    Absolutnie TAK. Dzieci widząc modlących się rodziców, w naturalny sposób włączają się w taką modlitwę. Mają też świadomość, skąd płynie dla nich dobro. Dzieci zaczynają rozumieć, że rodzice również mają swoje słabości i problemy, że się z nimi borykają, ale pomocy szukają w Bogu. Dzięki temu uczą się, gdzie należy szukać wsparcia i oczekiwać prawdziwej pomocy - hojnej i pełnej miłości

     Patronami róż różańcowych w naszym przedszkolu są:

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

św. Rita

św. Joanna Beretta Molla

św. Jan Paweł II

św. Zelia i Ludwik Martin

 

Rozkład tajemnic tutaj>>

 

 

 

 

main_down