main_up

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

 

     Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus istnieje od 3.02.2003 roku. Organem prowadzącym placówkę jest Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Swoją działalność rozpoczęło z grupą zaledwie kilkunastoosobową, jednak z roku na rok liczba chętnych systematycznie wzrastała. Obecnie obejmujemy opieką 30 dzieci w dwóch grupach: młodszej Słoneczek oraz starszej Perełek. Personel stanowią siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, które poprzez radosną i odpowiedzialną służbę najmniejszym pragną urzeczywistniać słowa swojej świętej Patronki – Teresy od Dzieciątka Jezus: „Moim niebem będzie dobrze czynić na ziemi”. Główną inspiracją posługi sióstr jest Ewangelia, a zwłaszcza osoba Jezusa Chrystusa, Boskiego Dzieciątka, od którego uczą się miłości i wypływającej z niej służby każdemu człowiekowi.  

   Przedszkole jako placówka katolicka wychowuje i kształci dzieci w duchu chrześcijańskim. Poprzez różnorodne inicjatywy o charakterze wychowawczym i dydaktycznym nasza placówka dąży do wspomagania wszechstronnego rozwoju człowieka – w jego sferze duchowej, psychicznej i fizycznej. Realizując założenia najnowszej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego staramy się kształtować kompetencje społeczne i moralne wychowanków, zwłaszcza umiejętność odróżniania dobra od zła. W tym obszarze edukacji i wychowania mocnym fundamentem oraz punktem odniesienia jest nauczanie Kościoła katolickiego oraz spójne z nim postulaty pedagogiczne i psychologiczne. Służy temu: życzliwa i rodzinna atmosfera, warunki do bezpiecznej i twórczej zabawy oraz konkretne, zaplanowane oddziaływania kompetentnego personelu. Oferta zajęć obejmuje: zajęcia zintegrowane prowadzone przez wychowawcę grupy oraz język angielski, logopedię,rytmikę i taniec. Z przyjemnością organizujemy dzieciom wycieczki o charakterze dydaktyczno-rekreacyjnym, by mogły poznawać otaczającą je rzeczywistość poprzez bezpośredni z nią kontakt. Gośćmi naszego przedszkola są teatrzyki, agencje artystyczno-edukacyjne oraz przedstawiciele interesujących zawodów. Nasi podopieczni mogą w gronie przedszkolnym obchodzić dzień swoich urodzin, a także Dzień z zabawką.

Organizowane wyjazdy, uroczystości i inne spotkania często angażują całe rodziny. Tak jest w przypadku m. in. jesiennego pikniku, balu przebierańców, Jasełek, Święta Rodziny oraz wycieczek.

    Nasza placówka współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami, np. z :

 Jednak najwytrwalszymi i najbardziej wspaniałomyślnymi wspłpracownikami i przyjacielami naszego przedszkola są rodzice „naszych” dzieci, którym dziękujemy za wsparcie, zrozumienie i wspólną służbę „najmniejszym”.

 

main_down