main_up

WIZERUNEK ABSOLWENTA

 

 Absolwent przedszkola zna swoją godność Dziecka Bożego oraz swoją wartość jako człowiek, pielęgnuje wartości moralne takie jak: dobro, prawda, uczciwość, prawość, pracowitość, obowiązkowość. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji. Orientuje się w najbliższym otoczeniu, domu, przedszkolu. Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi. Jest otwarty i wrażliwy na potrzeby innych. Rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich działań. Stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu. Rozróżnia zachowania dobre i złe. Jest ciekawy świata.  Korzysta z dostępnych źródeł wiedzy i obserwacji zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu. Potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny w typowych czynnościach. Zna symbole narodowe. Jest twórczy i aktywny.

main_down