main_up

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 Nasze przedszkole dąży do wszechstronnego i

harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność

profilaktyczną, stymulacyjną, kompensacyjną i

kolektywną w przyjaznej atmosferze, poczuciu

bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

 

Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości

ogólnoludzkie i chreścijańskie. Znają swoją godność

Dziecka Bożego i wiarę w Boga potrafią wyrażać w

modlitwie oraz w codziennych sytuacjach.

main_down