main_up

 

 
Działania wychowawcze w naszej placówce są wyznaczone przez cztery podstawowe wartości, którymi są:
Każdej z tych wartości przypisane są postawy, które są konkretnym wyrazem realizacji tej    wartości w życiu. Cele wychowawcze sprowadzają się do kształtowania postaw:   
 
 
PAN  BÓG                                

 

      CZŁOWIEK

         WSPÓLNOTA 

 
     ŚWIAT
  • p. dziękczynna za otaczającą rzeczywistość;
  • p. odpowiedzialnego korzystania oraz ochrony środowiska naturalnego;
  • p. odpowiedzialnego korzystania z wytworów cywilizacji;
  • p. wrażliwości estetycznej (wychowanie do ładu, porządku i piękna);
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

·         

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

main_down